Trang chủ > Học tiếng Nhật sơ cấp bằng giáo trình MinaNo Nihongo

Học tiếng Nhật sơ cấp bằng giáo trình MinaNo Nihongo

16/04/2019 4:10 465

Để có được những bước căn bản nhất ở trình độ sơ cấp tiếng Nhật, bạn nên làm quen với giáo trình MinaNo Nihongo. Đây là bộ giáo trình rất nổi tiếng mà các bạn nên sở hữu.

>>Xem thêm

Giáo trình gồm có:

 1. Quyển Honsatsu (Quyển chính)
 2. Quyển bản dịch
 3. Quyển bài tập Bunkei Renshuuchou
 4. Quyển Shokyuude Yomeru Topikku 25
 5. Quyển Choukai Tasuku 25
 6. Quyển Yasashii Sakubun
Học tiếng Nhật sơ cấp bằng giáo trình MinaNo Nihongo

Học tiếng Nhật sơ cấp bằng giáo trình MinaNo Nihongo

Cách sử dụng giáo trình MinaNo Nihongo

 1. Quyển Honsatsu (Quyển chính)

Với quyển giáo trình này, chúng ra sẽ được học các mẫu câu, cấu trúc, hội thoại, vấn đề và các bài luyện tập.

 • 文型 (bunkei) – Mẫu câu: Các mẫu câu sử dụng cấu trúc ngữ pháp trong bài học.
 • 例文 (reibun) – Ví dụ: Các đoạn hội thoại mẫu sử dụng cấu trúc ngữ pháp trong bài học.
 • 会話 (kaiwa) – Hội thoại: Các tình huống hội thoại chính được sử dụng trong bài học.
 • 練習 A (renshuu A) – Luyện tập A: Tóm tắt các cấu trúc ngữ pháp trong bài học.
 • 練習B (renshuu B) – Luyện tập B: Các bài tập đơn giản vận dụng cấu trúc ngữ pháp trong bài học.
 • 練習C (renshuu C) – Luyện tập C: Các bài luyện tập hội thoại sử dụng các mẫu câu trong bài học.
 • 問題 (Mondai) – Vấn đề: Các bài tập nghe và viết, sử dụng các mẫu ngữ pháp trong bài học.
 1. Quyển bản dịch

Đây là quyển giáo trình liệt kê các từ mới liên quan đến bài học và chủ đề của bài học; dịch các phần bunkei, reibun và kaiwa trong quyển chính sang tiếng Việt; có các thông tin, từ vựng tham khảo có liên quan đến nội dung và chủ đề của bài học; giải thích các cấu trúc, cách sử dụng của mẫu ngữ pháp có trong bài kèm ví dụ…

 1. Quyển bài tập Bunkei Renshuuchou

Là cuốn sách bài tập về ngữ pháp, có rất nhiều bài tập đa dạng và phong phú.

 1. Quyển Shokyuude Yomeru Topikku 25

Đây là cuốn sách đọc hiểu tương ứng với giáo trình Minna. Các bạn sẽ được kết hợp học ngữ pháp trong quyển chính vừa luyện đọc trong sách này; đọc xong văn bản và trả lời các câu bên dưới.

 1. Quyển Choukai Tasuku 25

Đây là quyển sách có vai trò tương tự như sách đọc hiểu, nhưng đây là nghe hiểu. Các bài nghe rất phong phú, phù hợp với trình độ sơ cấp, kèm theo script ở cuối sách khi bạn không nghe kịp.

 1. Quyển Yasashii Sakubun

Bao gồm 20 chủ đề để tập viết văn, nhưng phải học đến một bài học nhất định mới viết được. Mỗi bài sẽ có một chủ đề, một đoạn văn mẫu riêng. Các bạn sẽ đọc văn bản đó, sau đấy luyện tập đặt câu và cuối cùng tự mình viết thành một văn bản hoàn chỉnh.

Hashtag: #HọctiếngNhậtsơcấp

Odell Beckham Jr. Jersey